Tankratene stiger

12 stortankere er sluttet fra Gulfen onsdag, og ratene tenderer opp.

Front Commander. Foto: Frontline
Næringsliv

12 stortankere er sluttet fra Gulfen onsdag, og ratene tenderer noe opp fra tirsdag, opplyser meglere til Reuters.10 av VLCC-ene laster til fjerne østen, hvorav fem til Kina, med rundt 270.000 tonn råolje. Ratene ligger på WS 48,5-57,5, tilsvarende 41.-53.000 dollar per dag etter at bunkers er betalt.Lasting skjer 19. til 25. april.De to siste skipene går til US Gulf med 280.000 tonn råolje, hvorav det ene til WS 27,75. Raten for det andre skipet er ikke oppgitt.Lasting skjer hhv. 21. og 30. april.I sine rapporter for 1. kvartal estimerte Frontline og Frontline 2012 break even-rater for resten av 2015 på hhv. 26.400 og 24.400 dollar per dag (på TCE-basis).

Nyheter
Næringsliv