- Viktig enighet i atomforhandlingene

Enigheten i atomforhandlingene med Iran er et viktig skritt på veien mot et atomprogram i Iran som kun skal brukes til fredelige formål, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Børge Brende. Foto: Scanpix
Næringsliv

– Jeg ønsker den politiske enigheten i atomforhandlingene mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Russland, Kina og Iran velkommen. Dette er et viktig skritt mot en endelig avtale som skal sikre at Irans atomprogram kun brukes til fredelige formål, sier Brende. Han sier den norske regjeringen gir sin fulle støtte til de videre bestrebelsene på å komme fram til en helhetlig og verifiserbar avtale innen 30. juni. – En slik helhetlig avtale vil tjene både verdenssamfunnet og Iran, og åpne for tettere kontakt, så vel politisk som økonomisk, sier Brende. Han sier Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil ha en viktig oppgave i tiden framover med å verifisere at Iran følger opp sine forpliktelser i avtalen. Norge har bidratt med over 12 millioner kroner til verifiseringen av den midlertidige handlingsplanen som ble framforhandlet i november 2013. – Norge støtter også den videre prosessen hvor IAEA og Iran har oppnådd enighet om et rammeverk for videre samarbeid, spesielt om usikkerhet rundt «mulige militære dimensjoner» i atomprogrammet, sier Brende. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv