Opera tapte mer enn ventet

IT-selskapet gikk på en smell i 1. kvartal 2015.

Opera Software.
Næringsliv

Opera Software melder om et resultat etter skatt på minus 26,2 millioner dollar i 1. kvartal 2015, mot 2,5 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på minus 1 million dollarResultat per aksje ble minus 0,184 dollar, mot 0,019 dollar ved samme korsvei i 2014. Her var det ventet et resultat på minus 0,01 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble minus 26,1 millioner dollar, sammenlignet med 5,1 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 0 dollar.Driftsresultatet ble 0,2 millioner dollar, mot 13,6 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 5 millioner dollar.EBITDA, før kostnader relatert til selskapets opsjonsprogram var på 18,2 millioner dollar, ned 20 prosent fra 22,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor.EBITDA før engangskostnader var på 15,4 millioner dollar, ned 28,7 prosent fra 21,6 millioner dollar i fjor.EBITDA før engangskostnader var 4,4 millioner dollar, ned 69,8 prosent fra 14,9 millioner dollar i 1. kvarta 2014.Kontantstrømmen fra driften var på -16,6 millioner dollar ned fra 15,4 millioner dollar i samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 126,8 millioner dollar, opp 45,7 prosent fra 87,0 millioner dollar i 1. kvartal 2014. Analytikernes forventninger lå her på 126 millioner dollar.Av inntektene utgjørde mobile annonsering 83,2 millioner dollar, opp 162 prosent fra samme kvartal i fjor, og utgjorde 58 prosent av de samlede inntektene. I samme kvartal i fjor utgjorde de 12 prosent.Oppkjøp koster I underskuddet på 26,2 millioner dollar ligger 30,9 millioner dollar i justeringer i forbindelse med oppkjøp.24,4 millioner dollar av dette er rentekostnader og valutajusteringer samt verdiendringer på 1,8 millioner dollar, i forbindelse med kjøpet av AdColonye.I tillegg kommer ekstra nedskrivninger og utløste skatter på 6,5 millioner dollar, fremgår det av regnskapet.Her er rapporten og presentasjonen

Nyheter
Børs