– Prisveksten skuffer, noe som bidrar til å styrke vår allerede sterke tro på at Norges Bank vil kutte renten i juni, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.Både innenlandsk inflasjon og den underliggende inflasjonen er svakere enn Norges Bank ventet i sin rapport i mars, og mandagens tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) stadfester utsiktene til et rentekutt i juni, sier hun.Ifølge SSB-tallene har konsumprisindeksen (KPI) steget med 0,4 prosent fra mars til april. Det siste året har oppgangen vært på 2,0 prosent, den samme veksten som fra mars i fjor til mars i år.På forrige ukes rentemøte besluttet Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent, men holdt samtidig fast ved at renta sannsynligvis blir kuttet i juni. Etter at KPI-tallene ble kjent svekket kronen seg ytterligere, og muligheten for rentekutt er altså enda større nå, mener Haugland.
FlypriserVentet
Den største bidragsyteren til veksten i KPI er utgifter knyttet til kultur og fritid, med en prisstigning på 1,6 prosent. Pakketurer hadde en sesongmessig prisoppgang på 7,3 prosent fra januar til april. Prisene på møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo steg 1,3 prosent fra mars til april.Oppgangen i KPI ble dempet av prisene på flyreiser som falt 8,7 prosent fra mars til april. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie hadde en nedgang på 1,5 prosent i perioden.Den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JEA), som analytikere vektlegger sterkest, steg 2,1 prosent fra april i fjor til april i år, men den falt 0,2 prosentpoeng fra mars.Det er i hovedsak flyprisene som har ført til nedgangen. Kjerneinflasjonen er det samme som konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer.Sjeføkonom Lars Hartveit i Hovedorganisasjonen Virke sier den svekkede kronen må bære mye av skylden for at prisene på importerte varer som ventet har steget den siste måneden.Hartveit legger til at overraskende fall i klesprisene er det viktigste unntaket når prisstigningen skal forklares. Han viser til at prisene på klær økte litt fra mars til april, men målt mot april i fjor var det en prisnedgang på 2,2 prosent.– Sterk konkurranse i klesbransjen holder prisene nede, på tross av at innkjøpsprisene øker, sier Haartveit.Vårens moderate lønnsoppgjør og lav oljepris virker også dempende på prisveksten, mener han. (©NTB)