Western Bulk med høyere inntekter

Western Bulk melder om økte T/C-inntekter.

Foto: Western Bulk.
Næringsliv

Western Bulk melder om netto timecharterinntekter på 3,9 millioner dollar for WB Chartering i april 2015, mot 3,7 millioner dollar i mars.I snitt var 153 skip i drift, ned fra 158 i mars.Gjennomsnittlig TC-margin var på 862 dolar pr dag pr skip, opp fra 756 dollar i mars.Den andre divisjonen, WB Shipholding fikk netto timecharterinntekter på minus 1,9 millioner dollar i april, mot minus 2,3 millioner dollar i mars.18 skip var i drift, opp fra 17 i mars.

Nyheter
Børs