Årsresultatet på 96 millioner kroner er ifølge Dagens Næringsliv en forbedring på rundt 20 millioner kroner. Etter skatt satt selskapet meglernestoren eier sammen med barna Margrethe Collier Høegh og Petter Collier igjen med 91 millioner kroner, en fremgang fra 64 millioner kroner året før.Collier-familiens største enkeltinvestering er en andel på litt over åtte prosent av aksjene i ABG Sundal Collier, der familieselskapet er den nest største aksjonæren.