Flere reiste med offentlig transport

Antall reiser med kollektivtransport økte med 2,2 prosent i 2014. To tredeler av de nye reisene var med trikk, tog eller bane.

Ruter. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX
Næringsliv

Den siste oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var hele 12 millioner flere påstigninger i 2014 sammenlignet med året før. Passasjerveksten var altså på 2,2 prosent.For togtrafikken alene ble det registrert 3,1 millioner flere påstigninger, en passasjervekst på 4,6 prosent. Det var 4,9 millioner flere passasjerer på trikk, T-bane og bybane, en vekst på 3,4 prosent. For bussreiser var passasjerøkningen 4,1 millioner – 1,2 prosent.

Nyheter
Næringsliv