Ifølge data som Tradewinds har innhentet fra den Greske Skipseierunionen, utgjør den greskeide flåten hele 3885 skip over 1000 dødvekttonn. Det utgjør 17 prosent av verdens dødvekttonnasje og nesten 50 prosent av EU-flåten.Også fremover ser det ut til at Hellas vil dominere innen internasjonal shipping. Grekerne var ifølge Vesselsvalue.com, de mest aktive i annenhåndsmarkedet for skip i 2014 med kjøp for totalt 8,5 milliarder dollar. Tall for årets fem første måneder viser at de greske eierne fortsetter å snappe opp billige skip i annenhåndsmarkedet. Spesielt innen tørrbulk ser grekerne muligheter, med kjøp for nesten 1 milliard dollar fra januar til mai.