Havbruksnæringens miljøfond har undersøkt 80 norske lakseelver de siste fire årene, og undersøkte 67 elver ifjor. Ifølge undersøkelsen har 31 prosent av elvene mer oppdrettslaks enn det som er anbefalt grense på fire prosent andel. Det gir en liten økning fra 2013, men fortsatt lavere enn i 2011.- Det har over flere år vært en nedgang av oppdrettslaks i norske elver. To av tre undersøkte elver har så lavt innslag av rømt oppdrettsfisk, at det ifølge lakseforskerne er lav eller ingen risiko for genetisk påvirkning av villaksen, sier leder av Bransjegruppe Havbruk i oppdretternes interesseorganisasjon Sjømat Norge, Elin Tveit Sveen, til avisen.- Vi er glade for at det blir mindre rømt oppdrettsfisk i norske elver, og jobber for å nå nullvisjonen, sier Sveen.Fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud, er imidlertid svært kritisk til tallene fra lakseoppdretternes egen forskning.Han mener det er en stor svakhet i tallene Sjømat Norge presenterer hvert år, at de aldri legger frem noen vitenskapelig analyse, og ikke beskriver hva som er gjort og hvem som har gjennomført undersøkelsene.- Sjømat Norge sier at hver femte undersøkte elv på Vestlandet har mer enn ti prosent oppdrettslaks, og kaller dette lite. Jeg synes det er ekstremt høyt. Havforskerne har funnet betydelige genetiske endringer i 25 prosent av elvene de undersøkte, som følge av gytende oppdrettslaks, sier Sterud til DN.