Foreløpige tall viser at PMI-indeksen (innkjøpssjefenes forventningsindeks) for tjenestesektoren i eurosonen steg fra 53,8 poeng i mai til 54,4 i juni. Ifølge Bloomberg og TDN Finans var det ventet en indeks på 53,6 poeng. Dette er det høyeste nivået på 49 måneder. Foreløpig PMI-indeks for industrien i eurosonen holdt seg uendret på 52,2 poeng, i tråd med analytikernes estimater. Dette er det høyeste nivået på 14 måneder. - Den økonomiske veksten i eurosonen var på det høyeste nivået på fire år i Juni, skriver Markit Economics i rapporten.finner du rapporten for eurosonen. Foreløpig PMI for tysk servicenæring steg fra 53,0 poeng i mai til 54,2 poeng i juni. Her var det ventet en uendret indeks. Foreløpig PMI for tysk industri steg fra 51,1 til 51,9 poeng.Forhåndsestimatet var en indeks på 51,2 proeng.  finner du rapporten for Tyskland. Foreløpig PMI for fransk servicenæring steg fra 52,8 poeng i mai til 54,1 poeng i juni. Dette er det høyeste nivået på 46 måneder. Foreløpig PMI for fransk industri steg fra 48,6 til 50,0 poeng. Tall under 50 indikerer kontraksjon mens tall over 50 indikerer ekspansjon.