Forbrukertillitsindeksen for eurosonen falt fra -5,5 poeng i mai til -5,6 poeng i juni. Dette viser foreløpige tall. Bloomberg og TDN Finans melder at analytikerstanden hadde ventet en indeks på -5,8 poeng.