Ni stortankere ble sluttet fra Gulfen onsdag, og ratene holder seg høye, opplyser meglere til Reuters.Det vil si at ratene holder seg over 60.000 dollar på de beste slutningene østover.Fem av VLCC-ene går til Kina med 265-270.000 tonn råolje. Ratene er oppgitt for to av skipene. WS 62 og 63 tilsvarer rundt 55.000 og 56.000 dollar per dag.Befrakter for samtlige skip er ifølge nyhetsbyrået kinesiske Unipec.To VLCC-er går til Korea og Thailand med 270.000 tonn råolje, til rater på hhv. WS 64 og WS 68,5, tilsvarende rundt 58.000 og 63.000 dollar per dag.De to siste skipene går vestover med 280.000 tonn råolje. Raten er oppgitt på et skip til vestkysten av USA: WS 57,25.Lasting for de ni skipene skjer i perioden 1. juli til 7. juli.Iopplyste Frontline at selskapet må ha 24.800 dollar per dag i 2. halvår 2015 for å gå break-even.