Tall fra Eurostat viser at landene i eurosonen fikk et sesongjustert handelsoverskudd på 22,3 milliarder euro i april.I mars var overskuddet 18,0 milliarder euro.Mars-tallet var da revidert ned fra opprinnelig rapporterte 18,6 milliarder euro.