For å optimalisere porteføljen selger Wintershall unna andeler i fire ikke-opererte felt, samt andeler i Maria. Kjøperen er Tellus Petroleum AS. Prislappen er 620 millioner dollar, hvorav 40 millioner dollar avhenger godkjenning av PUD for Maria-utbyggingen.Eiendelene som er solgt er en 20-prosents andel i Knarr, 4,5 prosent i Veslefrikk, 6,4615 prosent i Ivar Aasen og 10 prosent i Yme.Samtidig reduserer Wintershall andelen i det egenopererte Mariafeltet med 15 prosent, til 35 prosent, og får med Tellus Petroleum som framtidig partner på feltet. Pakken som selges til Tellus Petroleum inkluderer også andeler i syv letelisenser i nærheten av Knarr-, Maria- og Ivar Aasen-feltene, og i Barentshavet. Med på kjøpet får Tellus også snaue fire prosents eierinteresser i gassrørledningen Utsirahøyden, drøye 2,5 prosents eierskap i oljerørledningen Edvard og 20 prosent eierskap i Knarr gassrørledning.