118.000 nordmenn uten jobb

Ledigheten i Norge øker, spesielt blant yngre.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige 118.000 i mai 2015 (snitt april-juni), opplyser SSB.Det gir en AKU-ledighet på 4,3 prosent.Det var som ventet.Arbeidsledigheten var dermed opp med 5.000 personer fra februar til mai.Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med en økende trend fra mai 2014.AKU viser at det sesongjusterte antalelt på sysselsette økte med med 8.000 fra februar til mai. Det innebærer en endring som er innenfor feilmarginen. Flere eldre i arbeidI mai var 68,2 prosent av befolkningen i aldersgruppa 15-74 år sysselsette, prosentdelen er uendret fra februar. Det er spesiielt i gruppen over 55 år sysselsettingen øker.Flere unge ledigeFra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 ble det 31.000 flere arbeidsledige. Halvparten av økningen kom i aldersgruppen 15-24 år.Foruten høyere ledighet blant ungdom, var det størst økning blant menn i alderen 25-54 år.

  

Nyheter
Næringsliv