122.000 uten arbeid - størst økning blant de unge

Halvparten av økningen på 31000 kom i aldersgruppen 15-24 år. Makroøkonom Marius Gonsholt Hov mener de svake tallene støtter et rentekutt i september.

Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram / Finansavisen Are Haram
Næringsliv

Ifølge sesongjusterte tall fra SSB viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at det var 122000 arbeidsledige i Norge ved utgangen av 2. kvartal 2015.Lavere ledighet blant kvinnerTotalt ble det 31000 flere ledige enn på samme tid i fjor, noe som gir en AKU-ledighet på 4,4 prosent (4,3 prosent i mai-tallene), fremgår det av undersøkelsen.Mye av økningen i arbeidsledigheten skyldes en relativt sterk innstrømning av nye ledige det siste halvåret, heter det.Det ble 17000 flere ledige menn, tilsvarende en ledighet på 4,8 prosent, og 14000 flere ledige kvinner, tilsvarende en ledighet på 3,9 prosent.Makroøkonom Marius Gonsholt Hov, i Handelsbanken Capital Markets, mener at arbeidsmarkedet utvikler seg på den svake siden av Norges Banks anslag og at konklusjonen derfor blir at tallene støtter et rentekutt i september.Norges Banks anslag for AKU-ledigheten i år og neste år er 4,25 prosent, før den er anslått å falle til 4 prosent igjen i 2017 og videre til 3,75 prosent i 2018.Flere eldre i arbeidAndelen av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år som er i arbeidsstyrken, økte med 45000 - fra 71,3 til 71,6 prosent i perioden. 25000 menn og 20000 kvinner.Vekst i sysselsettingen for de over 55 år forklarer det meste av oppgangen, mens ledigheten var uendret på 1,3 prosent.For ungdom var det ingen vekst i sysselsettingen, men det ble flere ledige. For de andre aldersgruppene var det nedgang eller bare små endringer, melder SSB.Flere unge ledigeLedigheten blant ungdom i alderen 15-24 år økte kraftig, og den største økningen, på 17000, kom blant menn i alderen 25-54 år.Ledigheten for de i aldergruppen 15-24 år var det 45000 ledige i 2. kvartal, tilsvarende hele 11,3 prosent. På samme tid i fjor var det 15000 færre, tilsvarende en ledighet på 8,0 prosent.Ledigheten blant menn i den aldersgruppen var 13,0 prosent, mens den var 9,6 prosent blant kvinner i samme aldergruppe.Ned i oljeAntall sysselsatte i forretningsmessig tjenesteyting økte med 18000 fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal i 2015. Innenfor varehandel var det en økning på 15000 sysselsatte i samme tidsrom.SSB peker samtidig på en nedgang på 8000 innen bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassutvinning.- Det er spesielt store oppsigelsesrunder i olje- og oljerelatert industri som bidrar til dette. Den siste tids fall i oljeprisen øker risikoen for at flere prosjekter på norsk sokkel kan bli satt på hold og at etterspørselen etter arbeidskraft fra denne sektoren vil svekkes ytterligere, skriver senioranalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets i sin morgenrapport onsdag.Ned i EU og SverigeSesongjusterte tall viser at arbeidsledigheten i EU gikk ned fra 9,7 prosent i februar til 9,6 prosent i mai, ifølge SSB.I Sverige var 7,8 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid i mai, ned 0,1 prosentpoeng fra februar.I Danmark gikk arbeidsledigheten i samme perioden opp med 0,1 prosentpoeng til 6,2 prosent.

Nyheter
Næringsliv