- Bankene er ikke klare for den digitale tiden

Studie viser at 78 prosent at lederne i banknæringen ikke er forberedt for en digital transformasjon.

REUTERS/Rafael Marchante
Næringsliv

- Fortiden holder igjen bankene.Det kommer frem av en studie gjennomført av IESE-professor Robert W. Gregory og Synpulse Management Consulting.Mer enn hundre ledere fra banker ble inkludert i en spørreundersøkelse i perioden april og mai, og majoriteten uttalte at de føler seg uforberedt på overgangen til den digitale hverdagen som etterspørres av dagens klienter.Til tross for at 94 prosent av de spurte har adoptert ”digital banking”, så svarte kun 22 prosent at de var klare til å omfavne en digitale transformasjonSlik kan bankene bli bedreStudien fant betydelig misoppfatning mellom respondentenes oppfatning og digital beredskap, og dagens tilstand i bankdriften.Disse var blant temaene som ble identifisert som forbedringsområder:1. Fysiske filialer. Mens ledere i banksektoren fortsatt ser fysiske filialer som nøkkelen til å pleie kunderelasjoner, virker kundene i stadig større grad å foretrekke en bank som ikke behøver en fysisk lokalisasjon.2. Gammel IT-arkitektur. Mange av dagens banker har eldre IT-systemer som ikke passer for moderne behov. De er for kompliserte og mangler nødvendig informasjon for en digital transformasjon.3. For mye fokus på back-end funksjoner. Bankene må forbedre sin innsats relatert til front-end tjenester for å opprettholde deres viktigste relasjoner: med sine kunder. 95 prosent av respondentene sa digital transformasjon som et sentralt virkemiddel for å bedre deres kunderelasjoner.

Nyheter
Næringsliv