Fiskeriministeren vil åpne fiskehotell

Fiskeridepartementet vil ha fersk torsk hele året og bruker to millioner kroner på å heve kompetansen på levendelagring av torsk.

Foto: Codfarmers

– Fiskehotell kan bidra til at vi får fersk fisk hele året. Vi vil nå bruke to millioner kroner til prosjekter som kan heve kompetansen på levendelagring av torsk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding torsdag.Å lagre levende torsk vil si at fisken fanges skånsomt og lagres levende i et anlegg inntil den slaktes og selges. Ved å strekke sesongen mener Aspaker at man sørger for en jevn levering av torsk av høy kvalitet hele året.Regjeringen lanserte en strategi for levendelagring av fisk i 2014, og pengene er en del av denne strategien.