IMF trimmer ned vekstutsiktene

IMF trimmer ned anslaget for den globale veksten.

IMF tar ned anslaget for den globale økonomiske veksten med 0,2 prosentpoeng til 3,3 prosent i 2015.Det meste av justeringen skyldes lavere vekst i USA i 1. kvartal, som også førte til at IMF tok ned anslaget for veksten i år fra 3,1- til 2,5 prosent.Når det gjelder eurosonen ser gjeninnhentingen i grove trekk ut å være i rute og faren for deflasjon er blitt lavere, selv om risikoen fremdeles er på nedsiden på grunn av volatiliteten i finansmarkedene, heter det også.Veksten i fremvoksende økonomier justeres ned fra 4,6- til 4,2 prosent, påvirket av ansalget for veksten i Kina,som er anslått til 6,8 prosent i år og 6,3 prosent i 2016, ned fra 7,4 prosent i år og 7,7 prosent i fjor. For 2016 er den globale veksten anslått til 3,8 prosent. Veksten i fremvoksende økonomier anslås til 4,7 prosent, mens veksten i de etablerte og avanserte økonomiene er anslått til 2,4 prosent, opp fra 2,1 prosent i 2015.Mer om nedjusteringen