Industriproduksjonen i eurosonen faller

Industriproduksjonen i eurosonen kom inn under forventningene.

Mario Draghi. AP Photo

Industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,4 prosent på månedsbasis i mai. På årsbasis var industriproduksjonen opp 1,6 prosent.Dette viser statistikk fra Eurostat tirsdag, ifølge Bloomberg News og TDN Finans.På forhånd var industriproduksjonen ventet å være opp 0,2 prosent på månedsbasis og opp 2,0 prosent på årsbasis.Samtidig ble industriproduksjonen for april holdt uendret på -0,1 prosent på månedsbasis, mens den ble jekket opp fra 0,8 til 0,9 prosent på årsbasis.