Konsumprisene stiger mer enn ventet

Norske konsumpriser overrasker på oppsiden.

Shopping - Foto - Scanpix

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 3,2 prosent på årsbasis i juni, viser ferske tall fra SSB fredag.Fra mai til juni steg kjerneinflasjonen 0,5 prosent.Både innenlands inflasjon, som står for 70 prosent av konsumprisindeksen, og importert inflasjon hoppet fra 2,4 prosent pr. mai til 3,2 prosent pr. juni.KPI steg 0,3 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var 2,6 prosent på årsbasis. Det tilsvarer en oppgang på 0,5 prosentpoeng fra mai.Analytikerstanden hadde ifølge Reuters ventet seg et fall i kjerneinflasjonen på 0,3 prosent fra mai til juni, og et hopp på 2,4 prosent på årsbasis. Norges Banks forventing var på 2,5 prosent.For KPI lå forventningene på 0,4 prosent fall og 2,0 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI), som er bedre egnet for internasjonale sammenligninger, steg 0,3 prosent fra mai til juni, og var opp 2,6 prosent på årsbasis.

 Dyrere mat og flyreiserDen største bidragsyteren til KPI-veksten på månedbasis var prisene på flyreiser, som steg 18,0 prosent fra mai til juni. Særlig reiser til utlandet viste prisoppgang.Prisoppgangen kan blant annet ses i sammenheng med måletidspunktene rundt skoleslutt i juni.Prisene på drivstoff og smøremidler steg 4,7 prosent fra mai til juni, og denne månedsendringen er i prosent den største siden juni 2009. Bensin- og dieselprisene steg begge like mye sist måned.Matvareprisene økte 1,0 prosent sist måned, og alle undergruppene, bortsett fra frukt, viste oppgang. Særlig sjokolade dro opp.Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 2,0 prosent i samme periode, blant annet som følge av at prisene på kaffeprodukter avanserte 4,3 prosent.På minussiden finner vi kraftprisene.Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, falt for femte måned på rad, og vi må ifølge SSB nesten tre år tilbake for å finne like lavt indeksnivå. Nedgangen fra mai til juni på nesten 8 prosent er den høyeste juni-endringen målt noen gang.Andre konsumgrupper som bidro til å dempe veksten var møbler, klær, samt verktøy og utstyr for hus og hage.Det samme på årsbasis På årsbasis trekker særlig transporttjenester opp, etter en prisoppgang på 33,5 prosent på flybilletter. Prisene på buss- og båttransport har også steget godt over gjennomsnittet i KPI sist år.Videre steg prisene på mat- og drikkevarer samlet 4,2 prosent. Matvarene klatret 3,7 prosent i perioden, og det var prisøkningene på frukt og sukkervarer som bidro mest.Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 7,2 prosent som følge av økte priser på brus, kaffe og juice.Kraftprisene bidro sterkt på minussiden også på årsbasis.Les mer her.Produsentprisene ned Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni.Prisoppgang på olje og gass, samt vekst i eksportprisene i industrien, trakk totalen opp. Også her modererte et kraftig prisfall på elektrisitet veksten.Fra juni 2014 til juni 2015 falt PPI 4,9 prosent.Les mer her.