Konsumprisene stiger svakere i eurosonen

Prisveksten svekkes i eurosonen. Åtte av 19 euroland har negativ vekst.

Hellas og EU - ødelagte flagg på stranden i Anavissos, sørvest for Aten AP Photo/Yorgos Karahalis

Foreløpige, ujusterte tall fra europeiske statistikkmyndigheter (Eurostat) viser et overskudd i handelsbalansen på 18,8 milliarder euro i mai.Dette baserer seg på 164,4 milliarder euro i eksport og 145,6 milliarder euro i import.Eksporten ser dermed ut til å ha steget 3,0 prosent fra mai i fjor, mens importen har holdt seg stabil.Les mer her.Svakere KPI-vekst Samtidig viser endelige tall fra Eurostat viser at konsumprisene i eurosonen var uendret fra mai til juni, som ventet ifølge Bloomberg.På årsbasis steg prisene 0,2 prosent, også det som ventet. Dette er ned fra mai, da årsveksten var på 0,3 prosent.I juni i fjor var årsveksten på 0,5 prosent.Åtte av de 19 eurolandene viste negativ, årlig prisvekst i juni. Kypros og Hellas trakk mest ned, med fall på hhv. 2,1 og 1,1 prosent.Kjerneinflasjonen var for øvrig 0,8 prosent på årsbasis, også i tråd med konsensus.Les mer her.