Kraftigere fall i KPI enn ventet

Inflasjonstakten i Sverige var -0,4 prosent på årsbasis i juni

Statistiska Centralbyrån melder at KPI var -0,4 prosent på årsbasis i juni, og -0,3 prosent på månedsbasis. Ifølge TDN Finans var det ventet en nedgang på 0,1 prosent på månedsbasis, prisene på årsbasis var ventet å være ned 0,3 prosent, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.KPIF (KPI eksklusive boliglånsrenter) var ned 0,2 prosent i juni på månedsbasis og var opp 0,6 prosent over året. KPIF var ventet opp 0,7 prosent på årsbasis.