Mastercard i EUs søkelys for å kreve for høye avgifter

EU kommisjonens vaktbikkje på konkurransområdet, Margrethe Vestager, har kikket Mastercard nærmere i kortene og mistenker at de har brutt konkurranseloven.

- Mange kunder bruker betalingskort hver dag for å kjøpe mat og klær eller alt mulig på nettet. Vi mistenker nå at Mastercard kunstig hever kostnadene med å betale med kortet, noe som kan ramme forbrukere og butikker i EU. Vi er bekymret både i forhold til transaksjoner i EU som på tvers av grenser, såvel som for de avgifter butikker må betale når kunder betaler med kort utstedt utenfor Europa. Mastercard har nå fått en mulighet til å svare på mistanken, sier hun i en pressemelding.Det later også til å være slik at butikker ikke kan gjøre avtaler med banker og utstedere av Mastercard med lavere avgifter i andre land, heter det.Mastercard har foreløpig ikke svart på mistankene.Hvis kommisjonens mistanke blir bekreftet risikerer Mastercard å bli ilagt en bot.Kommisjonen ser også nærmere på Visa og dets gebyrpraksis.