Odfjell Tankers-sjefen går tvert

Morten Nystad slutter som sjef for Odfjell Tankers, etter 35 års tjeneste.

Bow Summer. Foto: Odfjell

Det er inngått enighet om at Morten Nystad går av som sjef for Odfjell Tankers med virkning fra i dag, går det frem av en børsmelding mandag.Odfjell har startet prosessen med å finne en erstatter for Nystad, som har jobbet i Odfjell i 35 år.Frem til denne erstatteren er på plass, vil ansvaret for Odfjell Tankers ligge hos toppsjefen i Odfjell-konsernet, Tore Jakobsen.