Økt arbeidsledighet i Storbritannia

ILO-ledigheten i Storbritannia var høyere enn forventede 5,5 prosent.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

Office for National Statistics melder at ILO-ledigheten i Storbritannia var på 5,6 prosent i mai, målt ved tre måneders glidende snitt. I mai 2014 var ILO-ledigheten 5,5 prosent.Det var 7.000 færre søknader til arbeidsledighetstrygd i juni. Ifølge Bloomberg og TDN Finans var det ventet en nedgang på 9.000. Samtidig ble mai-tallene revidert fra et fall på 6.500 personer til et fall på 1.100 personer.1,85 millioner personer var arbeidsledige. Dette er 15.000 flere enn 3-måneders-perioden til februar 2015. Den kvartalsvise økningen er også den første siden 1. kvartal 2013. Sammenlignet med tremånedersperioden mars-mai i fjor har lønnsøkningen vært 3,2 prosent inkludert bonuser.