OPEC venter økt etterspørsel

Opec øker anslaget for oljeetterspørsel inneværende år med 110.000 fat per dag.

OPECs generalsekretær Abdalla Salem El Badri. Foto: AP

I Opecs månedsrapport opplyser kartellet at OPEC kurv av referansepriser falt 1,95 dollar fra mai til en snittpris på 60,21 dollar i juni. Kartellet estimerer egenproduksjonen til 31,378 millioner fat per dag i juni. Øker ventet etterspørselsvekstVerdens samlede oljeetterspørsel i 2015 ventes å vokse med 1,28 millioner fat per dag,  til en samlet etterspørsel på 92,61 millioner fat per dag.Dette er en oppjustering på 110.000 fat per dag i forhold til anslagene i forrige rapport.For 2016 venter OPEC en vekst i den globale etterspørselen på 1,34 millioner fat per dag.OECD-etterspørselen ventes å øke med 180.000 fat per dag, mens kartellet venter en etterspørselsvekst fra non-OECD på 1,16 millioner fat per dag.Verdensøkonomien Kartellet venter en vekst i verdensøkonomien på 3,2 prosent i 2015 og 3,5 prosent i 2016. Økonomien i OECD-landene ventes å vokse to prosent inneværende år, og 2,1 prosent neste år. For kinesis økonomi er anslagene hhv. 6,9 prosent og 6,5 prosent.Hele rapporten finner du her.