Sentralbanksjefen fikk litt å tenke på

I dag kom det inflasjonstall fra Spania og Storbritannia, ZEW-indeksen i Tyskland og industriproduksjonen i Europa.

Sjefen i Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi. Foto: AP