- Svært skuffende tall fra USA

Dagens tall øker usikkerheten om Fed vil heve styringsrenten i år, mener DNB Markets.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Lønnskostnadsindeksen i USA viste en oppgang på bare 0,2 prosent årlig rate fra første til andre kvartal. Ifølge DNB Markets er dette den laveste kvartalsveksten som noen sinne har blitt registrert. Serien går tilbake til 1982. Konsensus hadde ventet en oppgang på 0,6 prosent, og første kvartal økte lønnskostnadene med 0,7 prosent.Sammenlignet med andre kvartal i 2014 steg lønnskostnadene med 2 prosent, ned fra 2,6 prosent i første kvartal.Lønnskostnadsindeksen består av to komponenter: Rene lønnskostnader og andre ytelser. Rene lønnskostnader steg med 0,2 prosent på kvartalsbasis i andre kvartal, mens ytelsene økte med 0,1 prosent. Veksten i ytelser har vært like svak ved noen anledninger på 90-tallet, mens rene lønnskostnader aldri har vokst svakere, skriver meglerhuset.«Svært skuffende tall, som øker usikkerheten om Fed vil heve styringsrenten i år. Fordelt på næringer var det særlig industrien som skuffet. I denne sektoren var ingen vekst i lønnskostnadene. Men også i tjenestesektoren var bildet svakere enn normalt. Det at det særlig er industrien som bremser, kan tyde på at den sterke dollaren, kombinert med at oljeprisen også rammer oljesektoren i USA, holder det nominelle bildet mer tilbake enn tidligere lagt til grunn. Det er fortsatt for tidlig å konkludere med bare ett tall, men normalt tillegges ECI stor vekt i vurderingen av lønns- og prispresset i amerikansk økonomi», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Nyheter
Næringsliv