Svensk økonomi vokser kraftig

Svensk BNP steg i 2. kvartal og det siste året er veksten knallsterk.

Næringsliv

BNP i Sverige steg med 1 prosent i 2. kvartal, opp fra 0,4 prosent i 1. kvartal.Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år var den seosngkorrigerte BNP-veksten på 3 prosent, ifølge Statistiska Sentralbyrån.Privat forbruk steg 0,6 prosent og bidro med 0,3 prosentpoeng til veksten i 2. kvartal på 1 prosent.Offentlig konsum bidro med 0,2 prosentpoeng til veksten, mens faste brutoinvesteringer trakk ned veksten med 0,1 prosentpoeng.Eksporten steg med 0,9 prosent og bidro med 0,4 prosentpoeng.

Nyheter
Næringsliv