Tankratene holder seg høye

Det er gode tider for tankrederne.

VLCCen Chang Jiang Zhi Yao. Foto: AP AP

Det rapporteres om tre VLCC-slutninger fra Persiabukta torsdag. Ifølge Reuters holder ratene seg høye.En av VLCC-ene laster til US Gulf. Raten er WS 36, tilsvarendeen inntjening rundt 43.000 dollar per dag, opp fra WS 34 på onsdag. Alternativt går skipet til fjerne østen og da ligger raten på WS 68, som gir rundt 67.000 dollar per dag.Ytterligere en VLCC går til US Gulf. Her er raten WS 38, tilsvarende rundt 45.000 dollar per dag. Alternativt laster VLCC-en til Europa og da ligger raten på WS 39.For den tredje VLCCen har befrakter opsjon på bestemmelsessted, men raten er ikke oppgitt.