Tankratene stiger

De beste slutningene østover passerer 80.000 dollar dagen.

Frontlines VLCC Front Vista - Foto: Selskapet

Fire stortankere er sluttet fra Gulfen onsdag. Ratene stiger videre, og passerer 80.000 dollar for de beste slutningene østover, opplyser meglere til Reuters.Én VLCC laster til Thailand med 270.000 tonn råolje for raten WS 82,5, tilsvarende rundt 82.000 dollar per dag.Ytterligere én VLCC går østover med 270.000 tonn råolje, uten at raten er oppgitt.Ett skip går vestover med 280.000 tonn råolje for WS 45, tilsvarende rundt 48.000 dollar per dag, mens det siste laster til vestkysten av USA med 280.000 tonn råolje for WS 53,5.Lasting for de fire skipene skjer fra 27. juli til 6. august.I rapporten for 1. kvartal opplyste Frontline at selskapet må ha 24.800 dollar per dag i 2. halvår 2015 for å gå break-even.