Tjente 100 millioner på å sortere søppel

Søppelkongen Hellik Teigen har håvet inn penger på andres avfall.

Næringsliv

– Vi har kjøpt inn godt med råvarer, altså avfall, og har solgt det ut til smelteverkene. Økningen i omsetningen skyldes god tilgang på råvarer, og god og jevn produksjon. Alt gikk som det skulle, forteller grunnlegger og eier Hellik Teigen (75) i bedriften som bærer hans navn til Finansavisen i dag.Skraphandler Teigen startet som skraphandel i Hokksund som tiåring. I dag er det sønnen Ring Tore Teigen (49) som har tatt over gjenvinningselskapet Hellik Teigen AS. Selskapet er blitt landets største aktør innen gjenvinning av jern, metall og elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall, og omsatte for over 892,6 millioner kroner i 2014.Resultat før skatt var på 103,3 millioner kroner, mer enn den dobling fra 49,6 millioner året før.Økonomisjef Rune Larsen forteller at de har investert tungt i den daglige driften over mange år.– Konsernet har noen av landets beste anlegg. Vi har trolig også bransjens dyktigste og mest erfarne ansatte. Dette faget er ikke noe man lærer på skolebenken, sier økonomisjef Rune Larsen til Finansavisen.Han forteller at eierne ikke er opptatt av å ta ut utbytte, men at selskapet heller betaler ned på gjeld, og styrker driften.– Vi har en lav gjeldsgrad og solid balanse, legger han til.Og Larsen og Teigen er så langt positive til 2015. Omsetningen hittil i år er på samme nivå som i fjor, forteller de til avisen.

Nyheter
Næringsliv