Trond Omdal anbefaler kjøp av Statoil

Pareto-analytiker Trond Omdal oppgraderer Statoil-aksjen til kjøp.

Trond Omdal - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Pareto-analytiker Trond Omdal er ute med en Statoil-oppdatering i kjølvannet av resultatfremleggelsen.Anbefalingen heves fra hold til kjøp, mens kursmålet på 165 kroner står fast.Omdal slår fast at resultatene var sterke. Justert driftsresultat ble 13 prosent bedre enn ventet.Det pekes også på at Statoil står fast ved utbyttepolitikken.Alle de tre forretningsområdene slo konsensus, med sterk produksjon på norsk kontinentalsokkelen og høye marginer innen raffinering.EPS-estimatene for 2015 heves fra 9,3 til 9,8 kroner, mens 2016-anslaget jekkes opp fra 10,2 til 10,6 kroner.

Nyheter
Næringsliv