Vedtar bot på snaut 10 millioner

Fiskefôrselskapet Ewos er ilagt et forelegg på 9,95 millioner kroner etter å ha gjort feil i forbindelse med refusjon av tollavgift på diesel. Selskapet vedtar boten

laks, oppdrett, senja
Næringsliv

Økokrim har utstedt forelegget etter at det kom fram at Ewos urettmessig hadde fått refundert rundt 20 millioner kroner i årene 2004 til 2012, skriver Sysla.– Umiddelbart etter at forholdet ble avdekket, fikk vi i samarbeid med Tollmyndighetene på plass nye rutiner for å sikre riktig håndtering av avgiftene, sier fungerende Ewos-sjef Fredrik Witte i en pressemelding.Økokrim etterforsket saken og flere av selskapets kontorer ble gjennomsøkt.– Vi har lagt vekt på å samarbeide fullt ut med Økokrim, sier Witte. Økokrim har lagt vekt på dette da botens størrelse ble fastsatt.Selskapet har satt av 33 millioner i regnskap for tilbakebetaling av avgifter og til å dekke et eventuelt gebyr. Resultatet for 2015 blir dermed ikke påvirket av forelegget.