St1 må selge for å kunne kjøpe Shell-stasjonene

Finske St1 får av Konkurransetilsynet lov til å kjøpe Shells 420 norske bensinstasjoner. Forutsetningen er at St1 selger sine egne 39 stasjoner i Norge.

Foto: Scanpix Holm, Morten
Næringsliv

Godkjenningen av Shell-oppkjøpet innebærer at myndighetene mener konkurransesituasjonen ikke blir svekket, så lenge St1 selger sine egne stasjoner.– Vi har kommet fram til konkurransen lokalt og nasjonalt ville blitt forverret hvis St1 både hadde kjøpt opp Shell sine stasjoner, og beholdt sine egne. I dialog med St1 har vi derfor kommet fram til en annen løsning, sier rådgiver Eivind Lillesveen i Konkurransetilsynet til Finansavisen.Det er opp til St1 å finne en egnet kjøper til de 39 stasjonene. Deretter må St1 legge fram forslaget for Konkurransetilsynet, som igjen vil vurdere hvordan salget av de 39 stasjonene vil påvirke konkurransesituasjonen.– En godkjenning fordrer at konkurransen opprettholdes eller bedres, sier Lillesveen.St1s administrerende direktør Kim Wiio er fornøyd med at Shell-stasjonene kan overtas, men er skuffet over at St1s egne stasjoner må selges.Shell og St1 ble enige om oppkjøpet i desember i fjor, men avtalen var avhengig av Konkurransetilsynets godkjenning.Shell opplyste i desember i fjor til NTB at partene var blitt enige om å ikke gå ut med verdien på avtalen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv