120.000 arbeidsledige - tallene overrasker positivt

120.000 var arbeidsledige i juli. Dagens tall viser faktisk at ledigheten faller.

AP Photo Mark Lennihan

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gikk antallet arbeidsledige opp med 3.000 personer til 120.000 personer fra april til juli 2015, opplyser SSB.Det gir en AKU-ledighet på 4,3 prosent. Ledigheten steg 0,1 prosentpoeng i forhold til forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode, en økning som er innenfor feilmarginen i AKU.DNB Markets - og konsensus - ventet 4,5 prosent ledighet.April-tallet er et gjennomsnitt av månedene mars-mai, juli-tallet er et gjennomsnitt av månedene juni-august.Til sammenligning gikk antallet registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltagere hos NAV opp 5.000 fra april til juli (også sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder).Siden forrige publisering har ledighetsprosenten for juni (gjennomsnitt av mai-juli) blitt justert ned fra 4,5 til 4,4 prosent. Slike justeringer er ifølge SSB vanlige.AKU-ledigheten falt uansett fra 4,4 prosent fra juni til juli.Klokken 10:23 hadde kronen beveget seg marginalt siden tallene ble sluppet.

Her finner du tallene bak grafen som blant annet viser at det var 120.000 arbeidsledige i juli.- Tallene er usikreSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets er ikke overrasket over nedgangen i ledigheten, sett i lys av den markerte oppgangen tidligere i år. - Det viser at tallene er usikre. NAV-tallene har også vist oppgang, men ikke på langt nær i samme takt som AKU. Nå har avviket blitt litt mindre. - Det er fortsatt grunn til å tro at arbeidsmarkedet svekkes, selv om dagens tall viste nedgang i ledigheten, skriver han i en oppdatering. Ifølge meglerhuset legger Norges Bank lite vekt på de månedlige AKU-tallene, og de får derfor lite å si for diskusjonen i hovedstyret i dag.Flere sysselsatteAKU-tallene viser også at 2.654.000 personer var sysselsatt i juli - 8.000 flere enn i april. Denne endringen er også innenfor feilmarginen.De 2.654.000 sysselsatte i juli utgjorde 68,1 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, uendret fra april.Selv om økningen i antallet sysselsatte mellom april og juli er innenfor feilmarginen, er den i tråd med en svakt stigende trend siden begynnelsen av 2013. Fra januar 2013 til juli 2015 gikk sysselsettingen opp med 63.000, der hele økningen kom blant dem over 24 år.Ledighetsfall i SverigeI juli utgjorde de arbeidsledige i Sverige 7,3 prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra april. I Danmark falt ledigheten 0,1 prosentpoeng til 6,2 prosent. I Tyskland gikk ledighetsraten ned fra 4,8 prosent i april til 4,7 prosent i juli, mens den i Frankrike steg fra 10,2 til 10,4 prosent. I EU sett under ett falt ledigheten 0,1 prosentpoeng fra april til juli, til 9,5 prosent. I USA falt ledigheten 0,1 prosentpoeng i denne perioden, til 5,3 prosent.Forskjellen på AKU og NAV SSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAVs arbeidssøkerregister (ARENA). Arbeidsledige, slik AKU måler dem, må ikke forveksles med de registrerte arbeidslledige.AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av dem som går på arbeidsmarkedtiltak.AKU dekker bare dem som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personer som arbeider i Norge uten å være bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks måneder, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.Les mer her.