Alcoa-styret har enstemmig vedtatt en plan om å splitte selskapet i to uavhengige, industriledende og børsnoterte Fortune 500-selskaper, skriver Alcoa selv på sine hjemmesider.Et oppstrømsselskap (Upstream Company) bil bestå av virksomhetene som i dag utgjør globale primærprodukter (Global Primary Products) - bauxitt, alumina, aluminum, casting og energi. Et «merverdiselskap» (Value-Add Company) vil omfatte divisjonene Global Rolled Products (valsede produkter), Engineered Products and Solutions, samt Transportation and Construction Solutions - med teknologi og innovasjon i høysetet.
Tranaksjonen ventes fullført i 2. halvår 2016. På dette tidspunkt vil Alcoas aksjonærer eie samtlige utestående aksjer i begge de nye selskapene. Intensjonen er at oppsplittingen skal kvalifisere som en skattefri transaksjon for Alcoa-aksjonærene, for amerikanske føderale inntektsskatteformål.Markedet lar seg begeistre av meldingen, og sender aksjen opp 4,7 prosent til 9,50 dollar i førhandelen på Wall Street.Når transaksjonen er fullført, trer dagens toppsjef og styreformann Klaus Kleinfeld inn som toppsjef og styreformann for det nye «merverdiselskapet». Han vil også ta jobben som styreformann for oppstrømsselskapet gjennom «den kritiske første fasen».Hvert selskap vil ha et uavhengig styre som vil inkludere medlemmer fra dagens Alcoa-styre. Ledelse og styre i de nye selskapene vil bli utpekt i månedene frem til lanseringen av de to nye selskapene - altså i 2. halvår 2016.