Au pairer knust i retten

Lagmannsretten reduserte erstatningen med 90 prosent.

(Finansavisen): – Det er et stort varsku for alle som tar svarte oppdrag. Det som er absolutt mest interessant med dommen fra et økonomisk perspektiv er jo at folk som velger å jobbe svart eller på annen måte ulovlig, ikke kan forvente at domstolen skal hjelpe dem når noe skjærer seg, sier advokat Øivind Sterri.To filippinske au pairer sitter nesten tomhendt igjen etter opprinnelig å ha krevd mer enn to millioner kroner for svart arbeid som ble utført i en Rema 1000-butikk på Bekkestua i Bærum, og i hjemmet der de arbeidet som au pairer. Borgarting lagmannsrett har nå tilkjent kvinnene 60.000 kroner i erstatning hver, etter at de ble tilkjent henholdsvis 950.000 kroner og 125.000 kroner i tingretten. De får bare erstatning for de fire første månedene etter at de ankom Norge og jobbet svart – deretter burde de vært klar over at de jobbet ulovlig.«Her er det tale om ordinært inntektsgivende arbeid for en næringsdrivende, som bevisst ble utført på tross av viten om at dette var i strid med norsk regelverk», skriver lagmannsretten .«Dette bidrar ikke bare til å undergrave au pair-ordningen, men også til «svart» økonomi, avgiftsunndragelser m.v.», henfører retten videre.Får noeAt de to kvinnene får erstatning i det hele tatt skyldes at de er realtivt unge og kommer fra en annen kultur, med annerledes forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kommer det frem i dommen.Mens de tre juridiske dommerne mener kravet ikke hører hjemme i en straffesak, mener de fire ikke-juridiske meddommerne at det på denne bakgrunn blir «uriktig å avskjære hele kravet som reprobert». Mens den ene au pairen har hevdet å ha jobbet opptil 96 timer i uken, finner lagmannsretten at man ikke kan tro på noen av partene hva gjelder arbeidets omfang.«Lagmannsretten kan ikke feste fullt ut lit til forklaringene fra verken de fornærmede eller de siktede, ut over å konstatere at det er sannsynlig at de begge har arbeidet ut over kontrakt og avlønning». Au pairene får på denne bakgrunn erstatning for fire måneders arbeid, med fem timer ekstra hver dag seks dager i uken, totalt 480 timer.«Det er ikke tale om arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler» skriver lagmannsretten, og legger lønnen skjønnsmessig til 125 kroner timen.Mindre alvorligBærumskvinnen (40) som eide Rema-butikken og hadde au pairene i sitt hjem, ble opprinnelig tiltalt for menneskehandel. Dette ble kvinnen frikjent for både i tingrett og lagmannsretten i desember i fjor.Butikkeieren er blitt idømt tre ukers betinget fengsel med to års prøvetid, 10.000 kroner i bot, og altså å betale et sterkt redusert erstatningsbeløp på 120.000 kroner. Lagmannsretten dømmer tidligere ektefelle til dele ansvaret for erstatningen.Tiltalen om menneskehandel gjorde imidlertid at begge de filippinske au pairene fikk oppholdstillatelse i Norge. Den ene kvinnen hadde tidligere inngått et proforma ekteskap for å få opphold, kommer det frem i dommen, men ble avslørt.Den reduserte erstatningen er gode nyheter for andre som har utnyttet au pair-ordningen ved å betale au pairene for ekstra arbeid utover de tillatte 30 timer i uken – slik meglertopp og tidligere styreleder i RS Platou, Ragnar Horn, ble siktet for i desember i fjor. Horn ble siktet for falsk forklaring til offentlig myndighet og brudd på utlendingsloven.