Nær én av fem unge som er i arbeid opplever at lønningen ikke holder ut måneden, viser ferske tall fra Nordea. 14 prosent sier de ofte må ha hjelp hjemmefra til uforutsette utgifter.- Tallene indikerer at unge, også i jobb, ikke har god nok kontroll på økonomien sin. Dette er urovekkende, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea til Dagbladet.Hun sier til avisen at det er tydelig at mange unge har liten oversikt over hva de bruker penger på og hvilke økonomiske forpliktelser de har.- Dette kan få dramatiske konsekvenser. Mange risikerer å havne i et økonomisk uføre det kan være vanskelig å komme seg ut av, sier Reitan til Dagbladet.Årsakene til at unge i dag lettere mister kontrollen kan være at forbruket har økt, man kjøper bolig tidligere og at man i dag er mer kravstore til livsstil.