Egenkapitalen i fondet utgjorde 195,9 milliarder kroner i årets første kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).Av fondets samlede verdier på 209,9 milliarder kroner var 118 milliarder kroner – tilsvarende 56,2 prosent – plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis ved utgangen av årets første halvår. Obligasjoner utgjorde 81,3 milliarder kroner, eller 38,7 prosent av fondets samlede verdi, mens bankinnskudd og andre fordringer utgjorde til sammen 5 prosent.Fondets investeringer i utenlandske aksjer og obligasjoner utgjorde 43,3 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2015, eller 20,6 prosent av den samlede porteføljen. Til sammenligning var andelen 18 prosent i samme periode i fjor.(©NTB)