Frederik Mohn har milliarder i banken

Fredrik Wilhelm Mohn har til salt i grøten og vel så det.

Konsernregnskapet for Perestroika AS, som er Fredrik Wilhelm Mohns heleide investeringsselskap, hadde et resultat etter skatt på 3,4 milliarder kroner i fjor. Samlede driftsinntekter var på 6,3 milliarder kroner.Av regnskapet fremgår det at konsernet satt med tomter, bygninger og annen fast eiendom for 3,5 milliarder kroner, finansielle anleggsmidler for 1 milliarder kroner og 6,37 milliarder kroner i banken.Morselskapet hadde et resultat etter skatt på 1,99 milliarder kroner, opp fra 329 millioner i 2013, og 4,6 milliarder kroner i banken, opp fra 1,37 milliarder kroner i 2013. Driftsinntektene var på 1,96 milliarder kroner.I desember 2014 solgte Perestroika sin eierandel på 32,2 prosent i Wimoh til familieselskapet. Ifølge Perestroikas årsregnskap resulterte salget i en gevinst på 2,1 milliarder kroner, skriver DN.Fredrik Wilhelm Mohn bevilget seg et utbytte på 150 millioner kroner.