Her står 5 prosent av bedriftene i fare for å gå konkurs

«Storbritannia økonomiske potensial overgår de fleste andre europeiske økonomier», mener Bisnode Dun & Bradstreet, men konkurstallene i landet er blitt styggere.

The Union and England flags fly over a souvenir shop on Westminster Bridge in London, with the Elizabeth Tower, containing the famous Big Ben in the background.

Bisnode Dun & Bradstreet har sett nærmere på de økonomiske utsiktene for Storbritannia og bedriftene i landet:Kjerneutsikter+  Storbritannia langsiktige økonomiske potensial overgår de fleste andre europeiske økonomier.+  Storbritannia er et stabilt demokrati med et godt forankret rettssystem, som trygger lokale kontrakter, liberalt marked og et relativt strengt konkurransetilsyn.÷ Infrastrukturen for landtransport nærmer seg forstoppelse da kapasiteten er sprengt. Landbasert logistikk er derfor upålitelig.Handel og det kommersielle klimaPå Verdensbankens siste ‘Doing Business’-undersøkelse, tok Storbritannia 9. plass (av 189 land), opp en plass fra 2014. Landet scorer godt på å løse insolvens (13. plass) og på å gjøre handels på tvers av landgrensene (15. plass). Storbritannia har en høyere overskuddsskatt enn OECD-snittet (20,9 prosent mot 16,4 prosent), men om man inkluderer skatt på arbeidskraft samt annet, er Storbritannias skattenivå godt under OECD-snittet (33,7 prosent mot 41,3 prosent).Risiko og muligheterData for 2.kvartal viser at risikoen forbundet med insolvens har økt kraftig de siste månedene. Mellom april og juni gikk nesten 5.000 bedrifter konkurs – en økning på 17 prosent (!) år over år. Dun & Bradstreets data og statistiske analyser tilser at om lag 5 prosent av bedriftene i landet befinner seg i høyrisiko-sonen for å gå konkurs de neste 12 månedene, og er også sannsynlig å ville bryte sine betalingsbetingelser. 84 prosent av bedriftene befinner seg i motsatt side av skalaen – i lavrisiko-sonen.På den positive siden er det planlagt et kutt i selskapsskatten, fra 20 til 18 prsoent (innen 2020), noe som bør bedre selskapenes pengestrøm og deretter bedre betalingsforholdene på mellomlang sikt.

 D&B er verdens mest spesialiserte data- og informasjonsleverandør. D&Bs database inneholder informasjon om mer enn 220 millioner foretak i mer enn 240 land. D&B dekker også de fleste land gjennom sin ”Country Insight” makrorapport. Denne gir oversikt over økonomisk, politisk og handelsmessig risiko i et land. Bisnode D&B Norway AS er en del av Bisnode-konsernet, en av Europas ledende kredittleverandører.