«Høy risiko og nedadgående!»

Bisnode Dun & Bradstreet ser på investeringer i fire land. I flere av dem er risikoen høy.

I september-rapporten fra Bisnode Dun & Bradstreet ser man på Tsjekkia, Storbritannia, Jordan og Bolivia:Tsjekkia – Rating: DB2d. Landets rating oppgraderes fra DB3b til DB2d, etter sterke veksttall i andrekvartal, på tross av negative eksterne faktorer.Tsjekkias økonomi er en av de raskest voksende i Europa (4,4 prosent på årsbasis), og blir støttet av en svak koruna (den tsjekkiske valuta) og en sterk global etterspørsel etter Tsjekkiskproduserte varer. Landets økonomi er sårbar for negative endringer i eurosonen, noe som potensielt kan true fremtidig vekst og utenlandsinvesteringer.D&B ser en arbeidsledighet i landet på 6 prosent i 2015 med en positiv utvikling. I løpet av de neste tre årene ser det ut til at arbeidsledigheten kan komme ned mot 5,5 prosent.Samtidig er inflasjonen økende, fra 0,7 prosent i 2015, med utsikter til å nå 3 prosent i 2018. Tsjekkia har et godt kredittklima, med et snitt betalingstid på 15-30 dager og bankoverføringer på 1-30 dager i snitt.Storbritannia – Rating: DB2A. Stabil rating, men insolvensrisikoen øker på bakgrunn av en forverring i det generelle betalingsmønsteret. Bisnode D&B tar et nærmere titt på Storbritannia i denne månedens makrooppdatering.Jordan – Rating DB5B. Høy risiko og nedadgående! Betydelig usikkerhet forbundet med forventet avkastning i Jordan. Bisnode Dun & Bradstreet råder selskaper til å begrense deres eksponering og/eller kun velge investeringer med høy potensiell avkastning.Jordan kan takke sin geografiske lokasjon og dens strategiske viktighet for at de sikrer seg betydelig økonomisk assistanse. Denne plasseringen på verdenskartet gjør dog også at det er en vedvarende høy ustabilitet i landet og dette skaper stor usikkerhet, både på lang og kort sikt.Landets statsgjeld har samtidig økt betydelig siden slutten av 2007 og er med på å øke makroøkonomisk risiko ytterligere. Det er dog viktig å nevne at Kong Abdullah II og statsministeren, Abdullah Ensour har lansert ‘Jordan 2025’ – en ambisiøs tiårsplan som skal øke veksten i landet og bekjempe arbeidsledigheten, fattigdom og underskudd.Om man, på tross av risikoen, skal gjøre forretninger i Jordan, anbefaler Bisnode D&B å inngå forskuddsbetalte kontrakter, og man kan forvente valuta og/eller bankforsinkelser opp til 2 måneder.Bolivia – Rating DB6B. Meget høy risiko, som krever svært god avkastning for å rettferdiggjøre investeringer i landet. Man må være forberedt på å møte omfattende korrupsjon når man forhandler med lokale instanser i Bolivia. Dette forklarer en stor del av hvorfor Bolivias økonomiske klima fortsetter å forverres. Det blir stadig mer utfordrende å gjøre forretninger i landet ettersom korrupsjonen øker, staten intervener hyppigere og det politiske miljøet er like usikkert som før. Proteksjonisme og flaskehalser innenfor infrastrukturen vil også negativt påvirke langsiktige gevinster.På den positive siden kan man finne investeringsmuligheter innen statlig eide konserner, og spesielt innenfor hydrokarbonsektoren. President Evo Morales sin regjering har nylig publisert planer om å investere 1.2 milliarder dollar innen 2020 for å styrke landets gruvesektor, samt 30 milliarder dolar innen hydrokarbon fra 2015-2025.Om man, på tross av risikoen, skal gjøre forretninger i Bolivia, anbefaler Bisnode D&B å inngå forskuddsbetalte kontrakter, og man kan forvente valuta og/eller bankforsinkelser fra 1-2 måneder.D&B er verdens mest spesialiserte data- og informasjonsleverandør. D&Bs database inneholder informasjon om mer enn 220 millioner foretak i mer enn 240 land. D&B dekker også de fleste land gjennom sin ”Country Insight” makrorapport. Denne gir oversikt over økonomisk, politisk og handelsmessig risiko i et land. Bisnode D&B Norway AS er en del av Bisnode-konsernet, en av Europas ledende kredittleverandører.