Holder motsyklisk kapitalbuffer uendret

Nivået på motsyklisk kapitalbufferkrav for bankene holdes på 1,5 prosent.

Norges Bank kuttet styringsrenten med 25 basispunkter til 0,75 prosent på dagens rentemøte.Samtidig ble rentebanen ytterligere nedjustert.Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at nye rentekutt kan komme det nærmeste året.Samtidig skriver Finansdepartementet torsdag at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret - i tråd med sentralbankens råd. «Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1 prosent. Finansdepartementet besluttet 18. juni 2015 at motsyklisk kapitalbuffer skal utgjøre 1,5 prosent fra 30. juni 2016», skriver Finansdepartementet i en pressemelding.«Norges Bank har i brev 23. september vurdert at beslutningsgrunnlaget ikke taler for en endring i bufferkravet nå. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/15. Finanstilsynet har i brev 23. september til departementet uttalt at de er enige i Norges Banks råd».Hele meldingen fra Finansdepartementet.