Kineserne har kuttet aluminiums-kostnadene

Snalysesjef David Wilson i Citigroup sier kinesiske aktører i likhet med de vestlige, har kuttet kostnader.

Testing av aluminium Foto: Hydro

Som et resultat av kostnadskuttene venter Wilson ifølge Metal Bulletin og TDN Finans at prisene vil fortsette å falle.-Mange aktører her på konferansen har snakket om å kutte kostnader, og i den vestlige verden har kostandene falt med rundt 15 prosent det seneste året. Men ingen snakker om å kutte i produksjonen, sier Wilson.Analytiker Nick Snowdon i Standard Chartered venter at svak eksport frem mot vinteren vil presse prisene i det kinesiske markedet for halvfabrikerte produkter, og i første halvår 2016 ser Snowdon dermed en prisutvikling som igjen åpner for arbitrasjemuligheten som gjorde at kinesiske aktører eksporterte halvfabrikerte produkter til de vestlige markedene i årets første halvår.