Negativ rente på innskudd i Norges Bank

Med dagens rentekutt er renten bankene får på innskudd i Norges Bank blitt negativ.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Reserverenten, som er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, utover kvoten de er tildelt , er som følge av dagens rentekutt blitt negativ.Reserverenten er styringsrenten minus 100 basispunkter, og står dermed nå i minus 0,25 prosent. At Norges Bank nå har en negativ reserverente er historisk og har ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen aldri skjedd før.Dette betyr i praksis at bankene må betale for å ha innskudd i Norges Bank dersom de har stående mer penger i sentralbanken enn den kvoten de er tildelt.- Innskudd inntil tildelt kvote forrentes til styringsrenten, mens innskudd utover kvoten forrentes til reserverenten, som nå altså er på -0,25 prosent. Reserveinnskudd utgjør en liten del av bankenes innskudd i sentralbanken, opplyser assisterende direktør for kommunikasjon, Therese Riiser Wålen.Styringsrenten og et par til de siste 14 årene