Styret i Bergen Group Hanøytangen AS har vedtatt å begjære oppbud, går det frem av en børsmelding fredag.Begjæring blir levert Nordhordland Tingrett i dag 25. september 2015.- Selskapet har over en tid opplevd en anstrengt likviditetssituasjon grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin som ble avsluttet i 1. kvartal 2015. - Voldgift mot riggeier ble innledet 28. august i år, men tvisten vil bli ikke bli behandlet før i 2. kvartal 2016, heter det.Ifølge meldingen har styret i selskapet, sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet, lagt ned et omfattende arbeid med sikte på å få til en stand still avtale i påvente av sluttoppgjør fra riggeier.
Motstand fra kreditorer
Dette arbeidet har fortsatt også i perioden etter rettsmøtet 8. september, hvor behandlingen av konkursbegjæringen fra Radøygruppen mot selskapet ble utsatt til 28. september 2015.- Prosessen har fått bred støtte fra et stort flertall av kreditorene, og Bergen Group er fremdeles av den mening at en «stand still-avtale» ville være til det beste både for kreditorene og selskapet.- Selskapet konstaterer dessverre at enkelte kreditorer har motsatt seg en «stand still».  En utenomrettslig ordning antas derfor ikke å få tilstrekkelig oppslutning. Det har blitt vurdert å begjære gjeldsforhandlinger, men i lys av kreditorenes holding og forliggende konkursbegjæring mot selskapet, har Bergen Group ikke funnet dette hensiktsmessig, heter det videre.Bergen Group Hanøytangen har ingen fast ansatte, etter at virksomheten i selskapet ble solgt til Semco Maritime i mai i år.