Reklame på mobilen påvirker mer enn TV-reklamer

Forskere har påvist at å se reklame for pengespill øker risikoen for at man bruker penger på slike spill. Særlig sterk er sammenhengen for mobilspill, mens TV-reklame er unntaket. Det ikke påvirker ikke folk til å spille mer.

Det framgår av artikkelen «Mobilreklame øker innsatsen i pengespill» av Anita Borch ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).Hennes analyse viser en sammenheng mellom andelen som har sett reklame for pengespill på mobiltelefon og andelen som spiller pengespill på mobil. Når folk har sett reklame for pengespill på TV, ser det derimot ikke ut til at de spiller pengespill i større grad.De spurte i undersøkelsen er for øvrig mer kritiske til reklame fra utlandet. Hele 48 prosent er svært enig i at det er for mye reklame fra utenlandske spillselskaper, mens bare 19 prosent svarer at der er for mye reklame fra norske tilbydere. (©NTB)