Rentedommen falt i USA

Den amerikanske sentralbanken har besluttet å holde renten uendret. Det går kanskje ikke så bra i USA som mange trodde?

Janet Yellen. AP Photo

Federal Reserve besluttet i dag å holde renten uendret på 0 - 0,25 prosent fordi den vil se ytterligere forbedring i den amerikanske økonomien før renten settes opp. Det ble også uttrykt bekymring for den svake økonomiske utviklingen globalt.Bare Jeffrey M. Lacker av de ti i rentekomiteen stemte mot. Han mente at styringsrenten skulle settes opp med 0,25 prosentpoeng.Kl. 20:30 var det pressekonferansen og sentralbanksjef Janet Yellen brukte nesten en hel time på å forklare og svare på spørsmål. Neste rentebeslutning kommer 28. oktober og det ble lovet at hvis det kommer en renteheving da vil det bli pressekonferanse selv om det ikke er planlagt det nå.Siste mulighet for å heve styringsrenten i USA i år er 16. desember. Ifølge kalenderen til FED kommer første rentebeslutning i 2016 den 27. januar.Justerte ned det mesteI tillegg til å holde renten uendret ble rentebanen senket. Median for den langsiktige prognosen ble senket fra 3,8 prosent i juni til 3,5 prosent nå.FED venter nå en styringsrente på 0,4 prosent i 2015, noe som åpner for en heving før året er omme.For 2016 ligger anslaget på en rente på 1,4 prosent og 2,6 prosent for 2017. I 2018 ligger prognosen nå på 3,4 prosent, som også er lavere enn i juni.Inflasjonen er fremdeles lav, og KPI falt 0,1 prosent i august. Det siste året var kjerneinflasjonen på 1,4 prosent. FED venter fremdeles ikke at inflasjonen vil nå 2 prosent målet (kjerne PCE) før i 2018. PCE ble også justert ned fra juni (i parentes). Nå lyder prognosen på 0,4 prosent i år (0,7), 1,7 prosent neste år (1,8), 1,9 prosent i 2017 (2,0).BNP-veksten ble også justert ned fra juni, fra en prognose på 2,5 prosent neste år og 2,3 prosent i 2017 til 2,3 prosent og 2,2 prosent.Det som kan tale for en renteheving i år er utviklingen i arbeidsmarkedet. Ledigheten er nå på 5,1 prosent og ventes å falle videre til 4,8 prosent neste år og det samme i 2017 og 2018.Førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd er på vei nedover. Den har nå ligget under 300.000 i seks måneder på rad, noe som ikke har skjedd på over 40 år, viste ferske tall i dag.Dow Jones falt først over 100 punkter til 16.665,79 før den snudde brått opp igjen og steg 267,64 punkter til 16.933,43. En time før stengetid var den opp 0,55 prosent til 16.832,25. Men mot slutten falt Dow Jones tilbake igjen og endte ned 0,39 prosent til 16.674,74.Svakere dollar Dollaren svekket seg mot de fleste andre valutaene. Live valutakurser her Mot norske kroner falt dollaren fra 8,1785 på det høyeste torsdag til 8,0548 på det laveste etter rentebeslutningen.Hele meldingen Prognosene